Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn

Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn 

Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn là một phần của chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn là chương trình có tính cạnh tranh toàn cầu dành cho:

  • công dân của các nước được chọn, chẳng hạn như Việt Nam, để học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia, và
  • công dân Australia để học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại nước ngoài.

Với ứng viên quốc tế

Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn tạo điều kiện cho các ứng viên quốc tế được nhận học bổng có cơ hội được học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia.

Các loại học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web the Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *