NEWZEALAND SCHOLARSHIP

NEWZEALAND SCHOLARSHIP

Dễ dàng hơn khi đăng ký nộp đơn dự tuyển Học bổng New Zealand ASEAN vào năm 2016!

Chúc mừng 30 bạn đã trúng tuyển học bổng New Zealand ASEAN năm nay!

Các bạn hãy lưu ý những sự thay đổi chính trong quá trình đăng ký nộp đơn dự tuyển Học bổng New Zealand ASEAN vào năm 2016 cho những khóa học bắt đầu vào năm 2017, cụ thể như sau:
– Bạn có thể nộp hồ sơ xin học bổng trực tuyến – tại trang web (http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships) bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2016.
– Bạn không cần có thư nhập học từ các trường của New Zealand trước khi bạn nộp hồ sơ. Nếu bạn được lựa chọn vào danh sách nhận học bổng, hồ sơ của bạn sẽ được gửi tới trường mà bạn mong muốn.
– Tất cả những Đơn xin học bổng cũ sẽ không còn giá trị.
– Bạn sẽ không cần phải nộp giấy tờ cá nhân: giấy khai sinh, bản sao hộ chiếu, thư giới thiệu hoặc kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh khi đăng ký học bổng. Những giấy tờ này sẽ được bổ sung nếu bạn được lựa chọn vào vòng trong của quá trình tuyển chọn.
– Hạn cuối cùng nộp hồ sơ xin học bổng trực tuyến là 30 tháng 4 năm 2016.

Applications for NZ scholarships to get easier in 2016!

Congratulations on 30 successful applications for the New Zealand ASEAN Scholarship this year!

Please be aware that there will be some significant changes to the New Zealand Scholarship Programme in 2016 for the study beginning in 2017. Key changes to the application process for 2016 that you need to be aware of are:
• Applications can be made online – at the website (http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships) from 1 February 2016.
• Offers of places to study from New Zealand learning institutions are no longer required before you apply. If you are shortlisted for a scholarship, your application will be forwarded to your preferred institution for placement.
• Applications received on old forms will not be accepted.
• You will no longer need to provide validated documents such as Birth Certificate, Passport copy, employer references or English language test results at the time of application. These will be collected at a later stage for applicants who are selected to proceed in the selection process.
• Online applications in all countries close on 30 April 2016.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *